• Allmänna Arvsfonden gör det möjligt för oss att skapa gröna jobb för unga.