Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen är en dag som uppmärksammas över hela världen för att fira kvinnor och deras framsteg, men också för att påminna oss om de utmaningar som kvinnor fortfarande möter. En av de största utmaningarna är att få in kvinnor i branscher där de fortfarande är underrepresenterade. Detta är inte bara en fråga om jämställdhet, utan också om att dra nytta av kvinnors fulla potential och kapacitet. Genom att skapa en mer balanserad arbetsplats kan vi öka kreativiteten och förbättra arbetsmiljön för alla anställda.

Vår verksamhet, som initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige då allt färre väljer måleriyrket men efterfrågan på yrkesmålare är konstant hög, har även bidragit till att öka jämställdheten i branschen genom att uppmuntra unga kvinnor till att delta i våra projekt. Under åren 2016-2018 utvecklades verksamheten väsentligt genom bidrag från ESF Västsverige och Arvsfonden. Vår projektidé som sedan dess har blivit en permanent verksamhet har nu börjat överföras till andra branscher där vi också ser ökad jämställdhet som ett tydligt mål.

Genom våra nuvarande projekt Miljö & Arbete, CARE EUkraine och Cool Green Deal skapar vi gröna jobb genom att timanställa ungdomar och ukrainska flyktingar som Miljöambassadörer. Förutom att ge dessa grupper, som till stor del består av kvinnor, en värdefull erfarenhet att lägga till på sitt CV får de även chans att använda sin kompetens till att samla in data som bidrar till att accelerera den hållbara stadsutvecklingen inom Sverige och resten av EU.